Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,074 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
3 năm 15,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en banking advisor, business and funding manager through team-work and individual creativeness
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm 1,500 - 2,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Tư vấn tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Investment Banker
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 750 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
TP Kinh doanh, TP Đầu tư, TP Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên nghiệp vụ chứng khoán, Nhân viên ngành tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
Import/Export Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Vĩnh Phúc
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
nhân viên tư vấn tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Financial Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Planning & Analysis Senior Supervisor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Investment & Portfolio Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên hành chánh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm trên 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tai chinh- Tin dung
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Accounting, Assistant auditing, Admin and HR , Office staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 350 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân viên phân tích tài chính/Nhân viên ngân hàng/Nhân viên quản lý dự án đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 5 năm qua
nhân viên thẩm định dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Môi giới, phân tích thị trường, nhân viên giao dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
mong muốn thử làm việc để học tập mọi thứ để hiểu bik thêm lấy đó thêm kinh nghiệm cho bản thân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Services, Investment, Equity Trading
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tài chính - Đầu Tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên tài chính, tín dụng, thống kê.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 7,0 - 12,0 tr.VND Dak Nông
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Accounting & Finance
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
11 năm 1,000 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Lạng Sơn
Bắc Giang
hơn 5 năm qua
en Finance/Investment Specialist
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Auditing
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tài Chính - Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tư vấn tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
7 năm 500 - 1,000 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Assistant Relationship Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 650 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Trưởng nhóm/Trưởng phòng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chief Accountant; Banker; Manager Assistant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán viên, chăm sóc khách hàng, nhân viên lưu ký....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
10 năm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Finance
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
kế toán doanh nghiệp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Giám đốc tài chính, Giám đốc quỹ đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
3 năm 25 - 99,999 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Trưởng/Phó Phòng QHKH - Trưởng/phó PGD
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
6 năm 13,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
kế toán viên, kế toán kho, nhân viên hành chánh,nhân viên vận chuyển, nhân viên kho, nhân viên kiểm hàng,nhân viên môi giới...i
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Vùng - CVV
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Quảng Nam
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 7.1 Financial Analysis/Investment/Securities
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tài chính, ngân hàng, nhà hàng, Khách sạn...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Investment Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
14 năm 500 - 700 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Tài chính / Tư vấn / Đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản trị mạng - IT Manager
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
6 năm 6,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
3.2 Nhân viên tín dụng KHCN, Nhân viên chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Quản Lý Quỹ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10