Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,074 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám đốc/Phó Giám đốc chi nhánh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
12 năm 20,0 - 40,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
ke toan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Portfolio Manager, Investment Manager, Investment Analyst, Research Assistant.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
3.3 Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 5 năm qua
Trưởng/Phó P. Kinh doanh hoặc Phụ trách tài chính Cty
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm 12,0 - 16,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp/ Nhân Viên Dự Báo Thời Rủi Ro Tài Chính Doanh Nghiệp
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en investment consultant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.3 Quản lý
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân viên kiểm toán, kế toán, tài chính, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế toán viên hoặc kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trưởng phòng đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.0 Senior Staff (Executive)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên phân tích tài chính
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp - Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm 400 - 450 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
8 năm 8,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Investment Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm 1,500 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Dak Lak hơn 5 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Finance officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Tài chính tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Financial/Investment Analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Tài Chính Đầu Tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Financial/Investment Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 6,5 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên ngân hàng, chuyên viên phân tích đầu tư, nhân viên kế toán, nhân viên văn phòng, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.3 Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Công việc liên quan đền tài chính kế toán, kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.3 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm 9,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Project Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
14 năm 1,800 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Hoang Minh Thang CV
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
chuyên viên Tài Chính - Chứng khoán - Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 15,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.4 chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Lập trình viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 200 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 3.8 Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Khối
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.3 Finance Analyst/Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên gia tư vấn - Điều phối viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên dự án, nhân viên kinh doanh phát triển thị trường, ngân hàng tài chính.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên Kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kế toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên/supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Msc Finance & Investment
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Commodity Market Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm 2,000 - 3,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Staff, specialist
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chứng Khoán / Nhân Viên Ngân Hàng / Nhân Viên Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Internal Auditor/ Assistant Manager/ Accountant/ Assistant Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. 11