Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,073 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en 5.0 Corporate Finance, Financial Investment, and Banking
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng/P.Giám đốc/Giám Đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
12 năm 1,500 - 200 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản trị dự án, giải pháp CNTT
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
19 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên phân tích tài chính/ Thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
3 năm 6 - 8 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Tĩnh
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm 9 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giao Dịch Viên / Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng / Nhân Viên Phân Tích Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh
Thừa Thiên- Huế
hơn 5 năm qua
Nhân Viên kinh Doanh hay Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý kinh doanh.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 8 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.6 Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 100 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Phân Tích Tài Chính , Phân tích chiến lược ( Research Analysis, Financial Analysis )
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.4 Treasury Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Trợ lý kiểm toán, Chuyên viên Tài chính, Nhân viên kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Kế toán viên,chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 3,5 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh_Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Bình Định
Khánh Hòa
Ninh Thuận
hơn 5 năm qua
en Tài Chính Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Nam Định
hơn 5 năm qua
Trưởng Nhóm/ Chuyên viên Thu Hồi Nợ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm 500 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân viên hành chính, ngân hàng, phân tích, tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ, quan hệ khách hàng...
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Credit risk management / Credit assessment
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 700 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Investment Analyst, Stock Analyst, Finance Executive, Finance Controller, Business Development Executive, Researcher, Market Analyst, Portfolio Management Executive, Trader, Translator
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
4.9 Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 400 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tran Ngoc Phuong Yen - ACCA - IMA Student
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Kiểm toán - Kế toán - Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý Tài Chính doanh nghiệp, Ngân Hàng, Kinh Doanh, Chứng Khoán, Bất Động Sản
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
4 năm 8 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tài chính - tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Corporate Banking Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm 700 - 100 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Investment, M&A, finance
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.2 Audit Assistant; Finance Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 330 - 450 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Actuary or Investment Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Tài chính - Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 4 - 6 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên CNTT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 700 - 1,200 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en CV
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 5 - 6 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.3 Accountant, Officer at Finance Department or Adminstrative Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 10 - 12 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
3.6 Nhân viên: Kế toán/ Kiểm soát nội bộ / Chứng khoán/ Bưu điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm 7,9 - 9 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tài Chính,Ngân Quỹ, Bộ Phận Thẻ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Long An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên Giao Dịch, Nhân viên Dịch Vụ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Cà Mau
Bạc Liêu
hơn 5 năm qua
Chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.7 Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
2 năm 600 - 700 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Trưởng - Phó phòng- chuyên viên: kề toán quản trị- kiểm toán-Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.9 Team Leader / Supervisor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12