Tìm hồ sơ

Tìm thấy 6,745 hồ sơ ngành nghề Thực phẩm & Đồ uống x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Sales Admin Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
F&B, Event, Hotel Resort, Tourist
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
R&D, QA, QC, KCS, phân tích thực phẩm, Chuyên viên dinh dưỡng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Nai
6 tháng qua
Senior Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Sales Regional Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 47
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Bếp trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Supervisor/Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
8 tháng qua
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
R&D Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Bình Dương hơn 2 năm qua
QA/QC, R&D, tư vấn
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Phú Thọ hơn 2 năm qua
en Chuyên viên Thu Mua/Mua hàng/Supply chain/Purchasing/Procurement
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm 700 - 800 USD Hồ Chí Minh
Ninh Thuận
hơn 2 năm qua
Marketing Executive / Event Planner
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Giám đốc bán hàng Miền Hồ Chí Minh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
6 năm trên 1,500 USD An Giang
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 2 năm qua
Quản lý / Trưởng nhóm kinh doanh/ Trợ lý kinh doanh/ Giám sát kinh doanh/ Market
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Nhan vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Nhân viên Kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm trên 300 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
3.5 Quản lý kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm trên 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
chuyên viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Quản lý Điều Hành Bếp
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
7 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
TRUONG PHONG/GIAM SAT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm trên 800 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Restaurant Manager, F&B Manager, Catering Manager, Base Camp Manager, Camp Boss
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
19 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 3 năm qua
4.4 Sales Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 12,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
4.5 Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
Nhân viên Sale admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm trên 7,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
hơn 3 năm qua
Purchasing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 300 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
6 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Logistics, Customer service, Purchasing, Supply chain
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
20 năm trên 1,100 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
AREA MANAGER
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên vận hành_Nhân viên bảo trì cơ khí.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Trade Marketing Supervisor/Team Leader
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên thu mua- XNK, sales admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên chăm sóc khách hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Công bố chất lượng – Vệ sinh an toàn thực phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 350 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Accounting and internal controller
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên R&D / QA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Store Manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Purchasing staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 11,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên QA, QC, KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10