Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,461 hồ sơ ngành nghề Tiếp thị trực tuyến x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en 8.8 Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
24 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en CEO, General Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 50
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý, trưởng phó phòng, giám đốc, chuyên viên cao cấp
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
20 năm Thương lượng Hà Nội
Khác
hơn 6 năm qua
Mong muốn làm Nhân viên cao cấp, Trưởng phòng , hoặc trợ lý Tổng Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
17 năm 1,000 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
17 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
6.6 Project Manager/ Product Managet/ Technical Manager/ IT Manager/ IT Director/ CIO/ CTO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
16 năm trên 1,200 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.1 Creative Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 5.2 Marketing Manager or Above
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Sales Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
15 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 5.1 Marketing Manager/ Market Intelligence Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
14 năm trên 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.1 Tiếp thị trực tuyến
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 5 năm qua
3.2 Quản lý kinh doanh, truyền thông quảng cáo, thương mại điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
14 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 5 năm qua
en 3.2 Digital Marketing Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
14 năm 1,500 - 5,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giám đốc công nghệ thông tin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 41
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 8.3 CEO, GM, GD
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 41
13 năm trên 2,500 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 8.2 Customer care manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
6.8 Giám đốc / Trưởng phòng : Điều hành / Kế hoạch chiến lược / Digital Marketing
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
en 4.1 Sale/Marketing Leader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.6 SALE MANAGER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3D Modeling Design, Superintendents, Technical manager, Mechanical, Solar, Marine..
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
13 năm 1,000 - 3,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Phó Giám đốc kinh doanh online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 41
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 8.4 Trưởng ngành hàng, Giám đốc kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
12 năm 1,000 - 1,400 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 5.1 Lập Trình Viên C#
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.6 Looking for Manager Position in Digital Marketing, Marketing communication, Management, Business Developer, Customer services, Hotels, Consulting.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.2 BANQUET MANAGER, RESTAURANT MANAGER, F&B MANAGER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
12 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 6 năm qua
3.4 Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Marketing - Research - Bất động sản - Sale Strategy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
12 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giám Đốc Bán Hàng Toàn Quốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
12 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Trưởng nhóm kinh doanh, Account Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh, nhân viên truyền thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 8.2 Training Manager, softskill trainer, TOT, Project coordinator
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
11 năm 700 - 1,000 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
en 6.9 brand or product Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 5.3 Trưởng phòng, quản lý, trưởng VPĐD, Trưởng Chi Nhánh, Giám Đốc Kinh Doanh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Dương
hơn 6 năm qua
4.9 Account Manager/ Senior Buyer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 4.4 Head of E-commerce
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.9 Chief Marketing Officer/ Head of Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 36
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.6 Telecommunications, Sales, Support
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.4 Event Celebration Staff
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
11 năm 515 - 2,061 USD Thái Nguyên
Cao Bằng
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Biên tập viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
11 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
11 năm Thương lượng Bình Dương
Tiền Giang
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chief Office
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -47
11 năm 3,0 - 7,0 tr.VND Bình Dương
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên tổ chức nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -49
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên/ trợ lý/ quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
11 năm 206 - 412 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
KINH DOANH/ĐẠI DIỆN KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Giáo viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
11 năm 6,0 - 12,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
Dược sĩ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: -33
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10