Tìm hồ sơ

Tìm thấy 319 hồ sơ nhan su tuyen dung dao tao quan ly x tại Đà Nẵng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân sự - Tuyển dụng - Đào tạo - Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
en 4.8 Marketing Executive/ Researcher
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 8.6 CFO, CEO, Head of representative offices
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 49
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Recruitment Supervisor/ Recruiment Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Receiptionist
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Receiptionist
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 4.7 Recruiment Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm 6,0 - 15,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en 7.1 Senior Recruiter - ESS Senior Consultant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm 800 - 1,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Helpdesk
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Cần Thơ
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Helpdesk
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 300 - 500 USD Hà Nội
Cần Thơ
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 4.5 Helpdesk
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 6 năm qua
en Helpdesk
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Cần Thơ
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en HR/ Recruitment/ Training
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 3.3 Head of Design
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 3.2 Researcher
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Restaurant
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 6 năm qua
en Recruiter, Personal Assistant, Guest Relation, Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 5.3 HR Manager - Training Manager - Recruitment Manager - Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en 4.1 Recruitment Executive, Talent Acquisition Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.8 Executive/ Supervisor/ Manager/ Head
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Receptionist, Service Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
en 7.7 HOTEL RECEPTIONIST CASHIER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Nam
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Receptionist, Merchandiser
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 3.9 Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 7.5 Restaurant Manager
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
3.1 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
en Restaurant Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 4.7 Human Resources
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 450 - 500 USD Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Repairing Worker
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Trị
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Bình Định
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Repairing Worker
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm 1,0 - 4,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en Repairing Worker
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
8 năm 309 - 412 USD Đà Nẵng
Bình Định
hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
5 năm 3,0 - 6,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
Medicine Representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Repairing Worker
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: -35
5 năm 206 - 309 USD Đà Nẵng
Bình Thuận
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
en Human Resource
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
1 năm 4,5 - 6,5 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Sales representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm 350 - 500 USD Đà Nẵng hơn 6 năm qua
en 7.8 Postdoctoral researcher
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Hotel & Restaurant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Medical Representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 3.6 Human Resources
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 4.1 Kỹ sư hệ thống
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Thừa Thiên- Huế
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Quản trị hệ thống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Quản trị hệ thống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
1 năm 309 - 412 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7