Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,880 hồ sơ nhan vien fulltime x tại Hà Nội x , Hải Phòng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Fulltime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
hơn 2 năm qua
nhân viên full time
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Full Time
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Nhân viên toàn thoiwf gian / Full Time
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 6,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Giao Diện Website Và Cắt Html/Css Full Div
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Biên tập viên, Chuyên viên PR, Nhân viên lễ tân chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Khách San
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên lễ tân khách sạn
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên lễ tân khách sạn
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tấn, Tổng Đài
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
10 năm 3,5 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Đơn Xin Tuyển Làm Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Le Tan Khach San
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Khác
hơn 6 năm qua
Lễ Tân Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 200 - 250 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
Lễ tân khách sạn
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Vị Trí Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn, Bán Hàng Hội Chợ Xuân, Chạy Bàn Quán Bar
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Pg, Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng, Khách Sạn, Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 12
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.3 Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND
Sơn La
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Sóc Trăng
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hải Phòng
Hà Giang
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm trên 3,0 tr.VND Gia Lai
Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Nhân viên lễ tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.5 Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên lễ tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10