Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên lĩnh vực tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 4,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
en Nhân viên kinh doanh lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng/ Sales in Finace - Banking field
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Nhân viên lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng/Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên Ngân Hàng, Kinh Doanh, Giao dịch viên, công việc liên quan đến nghiệp vụ Tài Chính Ngân Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Tài Chính - Ngân Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng Tài Chính, Mới Tốt Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng, Tài Chính, Doanh Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh; Nhân viên tư vấn - nghiên cứu lĩnh vực Tài Chính/Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Dak Lak
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên/ Trợ lý các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lĩnh Vực Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán - Tài Chính, Ngân Hàng - Đầu Tư, Thư Ký, Trợ Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Trên Lĩnh Vực Tài Chính-Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Phú Yên
hơn 6 năm qua
Nhân viên dịch vụ khách hàng - Kinh doanh , du lịch - hàng không , nhà hàng - khách sạn , tư vấn tài chính ngân hàng ,giải trí .
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính, Văn Phòng, Lĩnh Vực Thuộc Ngành Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Quảng Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng,tài Chính, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
nhân viên tài chính, giao dịch viên, nhân viên thẩm định, linh vực ngân hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Hoặc Liên Quan Đến Lĩnh Vực Tài Chính-Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
5 năm under 400 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.4 Bank Officier
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.3 Bank Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,5 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Banking Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
en 3.3 bank officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en BANK OFFICER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Bank Officer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Bank officer
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 700 - 1,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
en Nhân viên phòng đối ngoại,Trợ lí nhãn hàng, dịch vụ khách hàng hoặc các công tác về marketing, hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 250 - 350 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.6 Bank Officer at Industrial Bank of Korea
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Bank Officer / Purchaser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Corporate Banking Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
3 năm 700 - 1,000 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 4.4 Experienced Banking Officier
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
SENIOR BANKING OFFICER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm 700 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Bank Officer / Purchaser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cộng Tác Viên Kiểm Tra Dữ Liệu Trong 03 Tháng - Ngân Hàng Tmcp Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank)-Chi Nhánh Tp.hồ Chí Minh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Bank ofifcer/ Credit officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
2 năm 500 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Banking Officer for New Branch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Banking Officer or Commercial Excecutive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Teller at Industrial Bank of Korea
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Bank officer, purchasing, receptionist
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Teller at Industrial bank of Korea
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Senior Executive/ Banking officer/ Financial officer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Banking Officer. - International Trade Officer - Customer Service.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en HR, Training and Development, Banking Officer, Educators
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Account Executive , Bank Officer, Financial Analyst, Business Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Consultant, Assistant to Managers, Bank Officer, Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Tax consultant, Accoutant, Bank officer, Finacial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Documentation Staff / Administrative Officer / Import - Export Staff / Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Bachelor of Mathematics
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
1 năm trên 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10