Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Thanh Tra Giám Sát, Thanh Tra Vệ Sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Inspector
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Welding Inspector
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm trên 1,500 USD Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
en QC Inspector
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 300 - 350 USD Hà Nội
Hải Phòng
Hải Dương
hơn 5 năm qua
en WELDING INSPECTOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 5.6 Inspector Engineer, Production supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Production supervisor, Inspector Engineer, SHE
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm 500 - 2,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
en Internship
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Interpretor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
en Internship
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Internship
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Internship
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Internship
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
7 năm 206 - 412 USD Hà Tây
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
7 năm 618 - 721 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm 309 - 515 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm 206 - 515 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Ninh Bình
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 309 - 412 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Bắc Ninh
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Interpreter
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
5 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
3 năm 206 - 309 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
en 6.5 Interpreter
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 1,000 - 1,500 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
en Internship
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên phòng QC, NDT Inspector,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
15 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
en Insurance Excutive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Insurance Agent
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Tây
Lào Cai
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Insurance Consultant
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Insurance Agent
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
2 năm 1,0 - 5,0 tr.VND Thanh Hóa
Ninh Bình
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Insurance Consultant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Tây
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Insurance Agent
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Insurance Consultant
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 206 - 309 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Instrument Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Insurance Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Payroll ( Insurance & PIT )/ Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 8.0 International Internal Auditor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 8.2 Electrical & Instrumentation Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 8.0 Electrical Instrument Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
en 8.4 Instrument and control engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm 1,500 - 2,500 USD Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Inbound Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
8 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
en HR Intern
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10