Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.3 Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản lý Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.7 Quan ly hanh chanh nhan su
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
2 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản lý Hành chánh Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
7.0 Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -46
13 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Quan ly hanh chinh nhan su
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
11 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Quan ly hanh chanh nhan su
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
4.0 Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
quản lý hành chín nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
20 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý Hành chánh nhân sự
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 54
22 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
3.1 Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.6 Quản lý Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 10,0 - 13,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Quản lý hành chính nhân sự, thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Trưởng Ban ISO - Quản lý hành chánh nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
14 năm Thương lượng Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên Quản lý Hành chánh Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 5.3 Quản lý Hành Chánh Nhân Sự, Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
3.3 Chuyên Viên / Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - Quản Lý Hành Chính Nhân Sự - Quản Lý Đơn Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
Trợ Lý Giám Đốc/ Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en 3.6 Thư Ký, Trợ lý, Quản lý hành chính nhân sự, tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
Quản lý Hành chính Nhân sự - Trưởng/Phó phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giám Sát - Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự, Thư Ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Ứng Viên Quản Lý Hành Chính Nhân Sự 5 Năm Kinh Nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Long An
hơn 6 năm qua
Nhân viên Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự, Lao dộng tiền lương
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 48
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp hoặc Quản lý Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
4.7 Chuyên viên/ Quản lý Hành chính Nhân sự rất có tinh thần trách nhiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
5.4 Trợ lý Quản lý Hành chính Nhân sự/ Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 7,5 - 8,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
7.0 Hành Chính Nhân Sự/ Chuyên viên Hành Chính Nhân Sự/ Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý hành chính – nhân sự- Tổng vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
7 năm 600 - 800 USD Đồng Nai hơn 6 năm qua
Quản lý Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
7 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Quản lý Hành chánh- Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
12 năm 12,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
4.5 Quản lý hành chánh - nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Bình Dương hơn 6 năm qua
Quản lý Hành chánh - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quan ly Hành chính - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
10 năm 10,0 - 13,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý hành chánh, nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
2 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
4.2 Quản Lý Hành Chính- Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý hành chính - nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
6.9 Quản lý Hành Chính - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7