Tìm hồ sơ

Tìm thấy 7,218 hồ sơ tại Bắc Ninh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kinh doanh, nhân sự, vật tư, biên phiên dịch….
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
NVKD HAY CÁC CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
7 năm trên 15,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư trắc địa, kỹ sư địa chất, hoặc kỹ sư giám sát thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Cơ Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
hơn 5 năm qua
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT KINH DOANH 6 NĂM KINH NGHIỆM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
en Accounting Assistant Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư hiện trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
en Trưởng nhóm kỹ thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Công nghệ Sinh học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
hơn 5 năm qua
Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 7,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
4.7 Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm trên 9,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Sale Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Thủ Kho-Nhân viên kế toán-Nhân viên nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bắc Ninh
Thái Nguyên
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
3.5 Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh, Giám sát kinh doanh, Quản lý cấp cao
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
en Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 17,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
en Ổn định, lâu dài, gắn bó, bền vững
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
10 năm trên 12,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm trên 11,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
en Human resources & Admin staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
3.6 Kinh nghiệm/ Quản lí trong lĩnh vực Giao nhận, Vận chuyển và Kho bãi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
16 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
QUẢN LÝ SẢN XUẤT,QUẢN LÝ KĨ THUẬT ,LEADER/TRƯỞNG NHÓM/TRƯỞNG CA
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
6 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhan vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm trên 10,0 tr.VND Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng , kế toán tỏng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
16 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm trên 7,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
en 4.1 Quản lý hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
5.3 Nhân viên Quản lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
en 3.2 Kỹ sư Tự động hóa - Điện/Điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên quản trị hệ thống, Kỹ sư mạng,Kỹ sư Tin học, Nhân viên IT,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG VÀ PHỤ TRÁCH HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 5 năm qua
Kỹ sư quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
en Nhân viên hành chính kinh nghiệm 4 năm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
3.2 Giám đốc dự án, giám đốc điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
15 năm trên 35,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Quản lý chất lượng (QA,QC, KCS)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 5 năm qua
en Nhan vien ky thuat
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
4.4 Ứng tuyển Trưởng Phòng Quản LÝ Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm trên 11,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
4.2 Mua hàng, Xuất nhập khẩu, Logistic, Biên phiên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Ký sư cấp thoát nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Tư vấn công nghệ, tư vấn lắp đặt thiết bị, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Kế toán , Thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
  1. 6
  2. 7
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. 13
  9. 14
  10. 15