Tìm hồ sơ

Tìm thấy 9,156 hồ sơ tai chinh chung khoan x tại Hà Nội x , Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kinh Doanh, Kế Toán, Tài Chính Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
Sơn La
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Marketing - Nghiên Cứu Thị Trường, Tài chính chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tài Chính, Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
en Phân tích tài chính, chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
chuyên viên Tài Chính - Chứng khoán - Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 15,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chuyên Ngành Tài Chính, Chứng Khoán
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán / Tài Chính / Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kế toán, tài chính, chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Bán Hàng - Kinh Doanh - Tài Chính - Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Phú Thọ
hơn 6 năm qua
Trader - Nhân viên tài chính, chứng khoán
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế toán, Thủ kho, Tài Chính, Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG, ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Thực tập chứng khoán, tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính / Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính / Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Marketing/ Tài chính/ Chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Phân Tích Tài Chính, Đầu Tư Tài Chínhnhân Viên Kế Toán, Tài Chính, Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Tài Chính / Ngân Hàng / Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 6,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tài Chính - Chứng Khoán - Bất Động Sản- Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tài Chính, Chứng Khoán, Kế Toán, Ngoại Thương
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Tìm Việc Kế Toán, Tài Chính, Chứng Khoán, Ngân Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Tìm Việc Kế Toán, Tài Chính, Chứng Khoán, Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính, Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân viên tư vấn tài chính, phân tích tài chính, đầu tư chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính, Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH TÍN DỤNG KHCN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh, Tài Chính, Chứng Khoán, Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Cơ Khí Chế Tạo Máy Chính Xác
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
Hải Phòng
Hưng Yên
Nam Định
Quảng Ninh
hơn 6 năm qua
Chuyên viên phân tích tài chính và đầu tư chứng khoán.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Tài Chính, Chăm Sóc Khách Hàng, Thư Ký
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tài Chính- Chăm Sóc Khách Hàng- Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
BIÊN TẬP VIÊN WEB/ NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 5 năm qua
Nhân viên Kế Toán - Tài chính, chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Bán hàng tại shoroom/ Hành chính lễ Tân/ Chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chăm sóc khách hàng, tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 3,5 tr.VND Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân - Hành chính - Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
7 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tài chính, ngân hàng, chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chứng Khoán, Tài Chính, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Lễ tân - Hành chính - Chăm sóc khách hàng - Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sale Admin, Phụ trách chăm sóc khách hàng, Chuyên viên đào tạo chăm sóc khách hàng.
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng; Lễ Tân; Kế Toán - Tài Chính, Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN, CHẮM SÓC KH VIP, THƯ KÝ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tư vấn tài chính, Chuyên viên quan hệ khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh,ngân Hàng, Tài Chính, Chứng Khoán, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Chuyên viên Tài chính- Dịch vụ khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Trà Vinh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Tài chinh Ngân hàng, Chứng khoán, Hàng không, NGOs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm trên 400 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên tư vấn tài chính, Môi giới chứng khóan.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
2 năm 309 - 515 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tư vấn tài chính, Phân tích chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Tài Chính, Đầu Tư Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Quản Trị Tài Chính Và Đầu Tư Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10