Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Tài chính ngân hàng, kế toán văn phòng, thư kí, trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Thực Tập Học Việc, Trợ Lý Văn Phòng Ngành Tài Chính - Ngân Hàng, Kế Toán, Kinh Doanh... Không Cần Lương
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en Senior Management Accountant/ Financial Executive/ Business Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm 1,200 - 1,300 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng - Chief Accoutant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 1,000 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
7.0 Kế Toán Trưởng / Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
14 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Kế toán trưởng/ Chief accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
en Management accountant, Senior accountant, Financial manager assistant or Financial analysis
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm 800 - 1,200 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 3.5 Chief accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
en Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hà Nam
hơn 5 năm qua
en Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 6.4 Chief accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm 900 - 1,200 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
en Chief accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
13 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
4.2 Chief accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm trên 2,000 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
2 năm Thương lượng Nam Định
Ninh Bình
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
4 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
11 năm 1,000 - 1,500 USD Hà Nam
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 4.4 Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
en 5.6 Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 49
19 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
18 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm 600 - 800 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
en Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 6,0 tr.VND Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
6 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
5 năm 1,030 - 1,545 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Hà Nam
Ninh Bình
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
11 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Gia Lai
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
7 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Chief Accountant
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
4 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
6 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
8 năm 6,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
1 năm Thương lượng Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Thừa Thiên- Huế
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hải Dương
Hải Phòng
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
10 năm 6,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Chief Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10