Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Tài chính, ngân hàng , tư vấn thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên Ngân hàng, kế toán, tư vấn tài chính, thư ký, bảo hiểm...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán/Hành Chính Nhân Sự/Tư Vấn Tài Chính/Thu Ngân/Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cà Mau
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Nhâ Viên Lễ Tân, Thu Ngân, Tư Vấn, Chăm Sóc, Bán Hàng, Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
Đồng Nai
Tây Ninh
hơn 6 năm qua
Tìm việc các ngành: Ngân hàng, Thu mua / Vật tư, Tài chính / Đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
7 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tư vấn tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lĩnh Vực Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán - Tài Chính, Ngân Hàng - Đầu Tư, Thư Ký, Trợ Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển, Thu Ngân, Lễ Tân, Hành Chính- Văn Phòng, Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cá nhân, trợ lý nhân sự, thu ngân, nhân viên kinh doanh bất động sản, môi giới chứng khoán, thư ký, tư vấn tài chính,...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
5 năm under 400 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.4 Bank Officier
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.3 Bank Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,5 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Banking Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
en 3.3 bank officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en BANK OFFICER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Bank Officer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Bank officer
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 700 - 1,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Tuyển Thực Tập Sinh Dài Hạn Chuyên Ngành Luật - Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Tư Vấn Đông Du
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 3.6 Bank Officer at Industrial Bank of Korea
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Bank Officer / Purchaser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Corporate Banking Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
3 năm 700 - 1,000 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 4.4 Experienced Banking Officier
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
SENIOR BANKING OFFICER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm 700 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Bank Officer / Purchaser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên văn phòng (ngân hàng - tài chính - kế toán - kiểm toán - đầu tư - thống kê - dịch vụ)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Chuyên viên tư vấn tài chính,vay tín chấp, thẻ tín dụng, ngân hàng, tiêu dùng cá nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Bank ofifcer/ Credit officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
2 năm 500 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Banking Officer for New Branch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Banking Officer or Commercial Excecutive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Teller at Industrial Bank of Korea
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Bank officer, purchasing, receptionist
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Teller at Industrial bank of Korea
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Vào Vị Trí Nhân Viên Xử Lý Nợ Cho Tập Đoàn Tài Chính Ppf- Lê Thị Ngọc Tuyền - Hệ Cao Đẳng (Tài Chính Ngân Hàng) Trường Đh Công Ngiệp Tp.hcm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Senior Executive/ Banking officer/ Financial officer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Banking Officer. - International Trade Officer - Customer Service.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en HR, Training and Development, Banking Officer, Educators
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Account Executive , Bank Officer, Financial Analyst, Business Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Tax consultant, Accoutant, Bank officer, Finacial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Documentation Staff / Administrative Officer / Import - Export Staff / Banking Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Bachelor of Mathematics
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
1 năm trên 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Back Office Officer.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en BACHELOR OF SCIENCE IN BIOTHECHNOLOGY
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Equity research Analyst, Invesment officer, Financial Planning, bank officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en banking office, teller, accontant, admission, sale, finance, office staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 3.5 Banking Officer,Marketing Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 3.3 Teller (Bank Officer)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales or Back Officer or Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.0 Back Office Multi- tasked candidate
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm 1,000 - 1,300 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10