Tìm hồ sơ

Tìm thấy 3,857 hồ sơ tham dinh x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Thẩm định
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thẩm định
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Thẩm định giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm 8,5 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Thẩm định viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
1 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Thẩm định viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
5 năm 515 - 1,030 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên Thẩm định
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
4 năm 927 - 1,030 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cán bộ thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 206 - 309 USD Sóc Trăng
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhan Vien Tham Dinh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
Long An
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyen Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 6 năm qua
Thẩm Định Giá Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên Thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên thẩm định giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm trên 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trà Vinh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên thẩm định giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 5 năm qua
Nhân viên Thẩm định giá
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên thẩm định giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Nhân viên Thẩm Đinh Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trưởng phòng Tái thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên thẩm định giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 5,5 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Thẩm định giá
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên thẩm định giá
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Đồng Nai
Dak Lak
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên tái thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bến Tre
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10