Tìm hồ sơ

Tìm thấy 15 hồ sơ truong bo phan kinh doanh x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng bộ phận Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
4.9 Trưởng bộ phận kinh doanh / Giám sát viên / Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Kinh doanh hoặc hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Trưởng bộ phận Marketing Online/Phụ trách kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
TRỢ LÝ KINH DOANH - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Nhân viên ở Bộ phận Tài chính doanh nghiệp hoặc Kinh doanh- Trợ lý giám đốc Tài chính hoặc Điều hành-CEO or CFO Assistant
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5 - 10 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 7.0 Quality Manager/Laboratory Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
Chưa có kinh nghiệm 20 - 25 tr.VND
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
4.4 Ứng tuyển Trưởng Phòng Quản LÝ Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 11 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng Quản lý chất lượng dịch vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm 20 - 40 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Định
hơn 5 năm qua
en 6.5 QA/QC Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
13 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng quản lý chất lượng, trưởng bộ phận hành chính - nhân sự, Trợ lý ban GIám Đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 3.4 QA/QC Manager, QA Manager, QC Manager, Trưởng Phòng QA, Trưởng Phòng QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
7.0 Kỹ sư hóa, QA/QC, Manager, Leader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
9 năm 10 - 20 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Hà Tĩnh
hơn 5 năm qua