Tìm hồ sơ

Tìm thấy 16 hồ sơ truong bo phan kinh doanh x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng bộ phận Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
4.9 Trưởng bộ phận kinh doanh / Giám sát viên / Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh doanh hoặc hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 7 năm qua
Trưởng bộ phận Marketing Online/Phụ trách kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
TRỢ LÝ KINH DOANH - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 6 năm qua
Nhân viên ở Bộ phận Tài chính doanh nghiệp hoặc Kinh doanh- Trợ lý giám đốc Tài chính hoặc Điều hành-CEO or CFO Assistant
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 10,0 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
en 7.0 Quality Manager/Laboratory Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
Chưa có kinh nghiệm 20,0 - 25,0 tr.VND
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Khánh Hòa
hơn 7 năm qua
4.4 Ứng tuyển Trưởng Phòng Quản LÝ Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm trên 11,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng Quản lý chất lượng dịch vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm 20,0 - 40,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Định
hơn 6 năm qua
en 6.5 QA/QC Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
13 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 7 năm qua
Trưởng phòng quản lý chất lượng, trưởng bộ phận hành chính - nhân sự, Trợ lý ban GIám Đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 7 năm qua
en 3.4 QA/QC Manager, QA Manager, QC Manager, Trưởng Phòng QA, Trưởng Phòng QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
hơn 7 năm qua
7.0 Kỹ sư hóa, QA/QC, Manager, Leader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
9 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Hà Tĩnh
hơn 6 năm qua
Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 66
42 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
1 tháng qua