Kết quả tìm việc: 5 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Giáo dục / Đào tạo Quản lý
 2. Tìm việc theo khu vực

  1. Hà Nội 2
  2. Hồ Chí Minh 2
  3. Bình Định 2
  4. Hải Phòng 1
 3. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Giáo dục / Đào tạo 5
  2. CNTT - Phần mềm 2
  3. Quản lý điều hành 2
  4. Tư vấn 1
  5. Dịch vụ khách hàng 1
 4. Cấp bậc

  1. Quản lý 5
 5. Công ty hàng đầu

  1. TMA Solutions 2
  2. Hệ thống anh ngữ DOREMON 1
  3. Công Ty Tư Vấn Du Học Gstudy 1
  4. APAX LEADER 1
 6. Từ khóa kỹ năng

  1. Kỹ năng giao tiếp 1
  2. Quản lý 1
  3. Tư vấn du học 1
  4. acs 1
  5. giám đốc đào tạo 1
  6. Xem thêm
 7. Mức lương

  1. Thỏa thuận 4
  2. 500-1000 USD 1