Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

202 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Company size: 1.000 - 4.999
Contact person: Hỷ Hoàng Nam

 

Công Ty về lĩnh vực bán lẻ, quản lý 2 chuỗi bán lẻ lớn là FPTShop và FPT Long Châu