Nhân viên kỹ thuật điên điện lạnh

Nhân viên kỹ thuật điên điện lạnh

Ramana Hotel Saigon

Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện nước, điện lạnh, trang thiết bị, cơ sở vật chất trong KS theo sự phân công của Trưởng bộ phận kỷ thuật. - Trao...

KẾ TOÁN CỬA HÀNG - HUỲNH TẤN PHÁT - Q.7 - HCM

KẾ TOÁN CỬA HÀNG - HUỲNH TẤN PHÁT - Q.7 - HCM

Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ

Quản lý tài chính tại cửa hàng: - Chịu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ mọi hoạt động kế toán của cửa hàng. - Theo dõi và cập nhật thu chi tài chính...

Online Marketing Supervisor

Online Marketing Supervisor

CVreferral

Lead marketing activities to launch the recruitment platform (b2b2c) Invent new ideas that can have maximize effects in building customer...

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Ban Giám đốc. - Tham gia các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung cho Ban Giám đốc để phục...

KẾ TOÁN THANH TOÁN

KẾ TOÁN THANH TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Kiểm tra hồ sơ thanh toán. - Lập hồ sơ thanh toán mặt bằng. - Lập chứng từ thu-chi tiền mặt, chi tiền gửi ngân hàng. - Cập nhật, hoạch toán chứng...

Thực tập kế toán tổng hợp kiêm admin.

Thực tập kế toán tổng hợp kiêm admin.

Find Talent JSC

Quản lý thiết bị văn phòng bao gồm hệ thống điện thoại trong toàn công ty và các thiết bị văn phòng khác (bàn, ghế, máy điều hòa, máy in ...); -...

 Trade Marketing Specialist

Trade Marketing Specialist

FindTalent's Clients

Plan and propose promotion campaign to push sales volume implement, follow and track promotion status and result Implement and generate report on...

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thu Nhập Đến 1000$

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thu Nhập Đến 1000$

FindTalent's Clients

• Tìm kiếm khách hàng, gọi ĐT & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng; • Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng...

Software Developer

Software Developer

FindTalent's Clients

We are looking for a hands-on Software Developer to join our team. The right candidate should have an excellent track record in development and...

Duty Manager

Duty Manager

Ramana Hotel Saigon

Responsible for monitoring FO and driver team s‘activities on duty: night shift - General check FO 's operation - Handle guest’s requests or...

View more


Top companies


Career Advices

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Many students and grads ponder the question: is there a suitable career for me at the end of my degree? Will my skills fit the...

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Pressure at work can have a tendency to take over our lives, and though we know that there’s more to life than work, we can get so caught...

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

You just walked out of a job interview—nailed it! But, the interview actually isn’t done yet. In fact, most hiring managers pay very...

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

We all want to work for a company that we can feel good about and that’s aligned with our core values. So how do you find an employer you...

View all

Join now (It's free)