Kỹ sư cơ điện

Kỹ sư cơ điện

Swiss-belresort Nha Trang

 Kiểm soát thiết kế và giám sát hệ thống điện (gồm Máy phát điện, động cơ điện, tủ điện, hệ thống điện, điều hòa, thông gió, PCCC, điện nhẹ...

Chuyên viên Phát triển Mặt bằng

Chuyên viên Phát triển Mặt bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tóm tắt công việc: Tìm kiếm các mặt bằng cho Hệ thống quán Trung Nguyên Nhiệm vụ chính: Đạt chỉ tiêu về việc tìm kiếm và ký hợp đồng thuê với...

Quản lý khu vực

Quản lý khu vực

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tóm tắt công việc: Đảm bảo các cửa hàng trong khu vực hoạt động hiệu quả. Kiểm soát tính thực thi, tính đồng nhất của các cửa hàng trong...

Brand Manager

Brand Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Quản lý nhãn hàng được phân công và xác định mục tiêu tăng trưởng, chiến lược và chiến thuật để đạt được mục tiêu tăng trưởng thị phần cho nhãn...

Associate Research Manager

Associate Research Manager

Kantar

Purpose of the role: The job holder is mainly responsible for managing all facets of projects from commissioning up to reporting i.e: briefing...

Sales Manager _ Telecomunication

Sales Manager _ Telecomunication

Career Vision's Client

Know all the key players in Ho Chi Minh City (or Hanoi) and build great relationships with them. Understand your client’s business, knowing exactly...

Marketing Manager

Marketing Manager

Career Vision's Client

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể, thực hiện, giám sát và quản lý các hoạt động marketing của phòng marketing đạt các KPI đề ra. - Phụ trách...

Sales Manager _ GT channel

Sales Manager _ GT channel

Career Vision's Client

Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại khu vực được phân công. Ngành hàng mỹ phẩm, kem lạnh, sữa, bơ,.. Thường xuyên cập nhật thông tin...

HR Manager

HR Manager

Novahub JSC

We are looking for enthusiastic members to join our team with the following main roles and skill requirement: Prepare recruitment material (JD,...

Online Sales Manager (E-Commerce)

Online Sales Manager (E-Commerce)

NIC GROUP

Set up team online sales - Monitor all online sales activity of FMCG and Cosmetics products - Report sales performance and cost per sale data to...

View more


Top companies


Career Advices

Don't Quit Your Job Yet

Don't Quit Your Job Yet

If you are having problems at work, you may be tempted to quit your job. There are certainly good reasons to leave. Some problems,...

The super simple trick that made my mornings way more productive

The super simple trick that made my mornings way more productive

I excel at getting distracted. Or, more accurately, I excel at turning, “Let me just check what the weather’s going to be this morning”...

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

Whether it’s been a while since you’ve had an interview, you’re switching careers, or you are just having a total blank, you might need a...

5 reasons your to-do list is making you less productive

5 reasons your to-do list is making you less productive

It’s possible to have a to-do list that energizes you, helps you prioritize your day, and motivates you to keep moving forward, even...

View all

Join now (It's free)