SALES ADMIN

SALES ADMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ BP. Kinh doanh / nhà phân phối / Khách hàng - Kết nối các bộ phận phòng ban để thực hiện cung ứng hàng hóa cho...

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE (NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG) (TP. HCM - BÌNH DƯƠNG - BẾN TRE - VĨNH LONG)

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE (NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG) (TP. HCM - BÌNH DƯƠNG - BẾN TRE - VĨNH LONG)

DHL Supply Chain Vietnam

Làm việc với các bộ phận liên quan để xử lý và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. - Đảm bảo duy trì công việc và...

NHÂN VIÊN BARISTA

NHÂN VIÊN BARISTA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Trực tiếp chế biến sản phẩm đúng tiêu chuẩn định lượng theo qui định của công ty. - Phụ trách khu vực quầy pha chế. - Chuẩn bị đầy đủ công cụ...

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

a. Vận hành cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh thu: chịu trách nhiệm triển khai mục tiêu doanh thu đến đội ngũ nhân viên. b. Đảm bảo chất...

Giám sát ca (TP.HCM, Bình Dương, Cà Mau)

Giám sát ca (TP.HCM, Bình Dương, Cà Mau)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

* Vận hành ca đạt chỉ tiêu doanh thu: chịu trách nhiệm triển khai mục tiêu doanh thu từ quản lý cửa hàng đến đội ngũ nhân viên trong...

Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh Kênh Phân Phối

Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh Kênh Phân Phối

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ BP. Kinh doanh / nhà phân phối / Khách hàng - Kết nối các bộ phận phòng ban để thực hiện cung ứng hàng hóa cho...

General Affair

General Affair

Công ty CJ VINA AGRI

Making and follow up quarterly employee uniform within company budget - Support HR manager follow up insurance contracts, Renting car contracts,...

Marketing Analyst

Marketing Analyst

Công ty CJ VINA AGRI

Collecting information related to Animal and Aqua Feed Production Field in the market - Analyzing, sympathizing and making report - Forecasting...

Trưởng phòng Điều hành

Trưởng phòng Điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tóm tắt công việc: Điều hành hoạt động toàn bộ hệ thống chuỗi cửa hàng của công ty Xây dựng và phát triển hệ thống cửa hàng với đội ngũ giỏi cùng...

View all


Top companies


Career Advices

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Many students and grads ponder the question: is there a suitable career for me at the end of my degree? Will my skills fit the...

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Pressure at work can have a tendency to take over our lives, and though we know that there’s more to life than work, we can get so caught...

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

You just walked out of a job interview—nailed it! But, the interview actually isn’t done yet. In fact, most hiring managers pay very...

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

We all want to work for a company that we can feel good about and that’s aligned with our core values. So how do you find an employer you...

View all

Join now (It's free)