Clinic Manager

Clinic Manager

FindTalent's Clients

Broad Function: Define, with the main executives, the Clinic’s Vision, Mission and Values Develop Clinic strategic plan, which is approved by the...

Xem tất cả


Công ty hàng đầu


Tư vấn nghề nghiệp

Cách Tiến Hành Một Cuộc Phỏng Vấn Việc Làm Hiệu Quả

Cách Tiến Hành Một Cuộc Phỏng Vấn Việc Làm Hiệu Quả

Ngăn chặn một chồng đơn xin việc ảo trong hộp thư đến của bạn đã được lọc và một số ứng viên đã vượt qua cuộc gọi màn hình. Bước tiếp...

Sự Khác Biệt Giữa Nhà Lãnh Đạo và Người Quản Lý?

Sự Khác Biệt Giữa Nhà Lãnh Đạo và Người Quản Lý?

Lãnh đạo và quản lý... hai thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế lẫn nhau và trở nên rối bời, dễ bị nhầm lẫn. Nếu bạn đang hướng tới...

TALENTX 2023 - HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ & CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ VIỆT NAM

TALENTX 2023 - HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ & CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ VIỆT NAM

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tối ưu hóa hoạt động nhân sự như Tuyển dụng, Đào tạo, Chăm sóc và Giữ chân nhân tài là ưu tiên số...

7 Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp Cho Gen Z Mới Ra Trường

7 Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp Cho Gen Z Mới Ra Trường

Số lượng người nghỉ việc đã duy trì ở mức cao bất thường trên thế giới từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023, với hàng triệu người...

Xem tất cả

Tham gia ngay (miễn phí)