Cội Nguồn Của Thành Công: Làm Những Việc Bạn Thực Sự Yêu Thích Và Không Mong Được Đền Đáp

Phần lớn mọi người đều nghe qua câu nói truyền cảm hứng của người xưa để lại như: "có làm mới có ăn", "có sự cho đi mới có hồi đáp", nhưng sự việc thường không giống như người ta mong muốn. Có nhiều sự cho đi không nhất thiết phải có hồi đáp, cần cù chăm chỉ chưa chắc đã có thành công, lẽ nào cuộc sống lại bất công như thế? Sao bạn không thử làm những việc bạn thực sự yêu thích cùng với tâm thái không mong được đền đáp lại, rồi chờ đón những thành công đến với bạn.

 

 

Hướng nghiệp

Để Giải Quyết Vấn Đề, Hãy Ngừng Đấu Tranh Và Làm 6 Điều Này Thỉnh thoảng, các tổ chức phải đối mặt với những thách thức cho dù tình huống có như thế nào. Thậm chí dù bất kể cuộc khủng hoảng nào diễn ra, các doanh nghiệp đều phải đối mặt với tất cả các vấn đề dù là cũ hay mới....
  1. Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Cơ Thể Tại Nơi Làm Việc
  2. Tốt Nghiệp Trong Thị Trường Lao Động Đang Xuống Dốc: Sinh Viên Cần Làm Gì Để Tìm Được Việc?
  3. Tìm Việc Khi Còn Làm Việc: Làm Thế Nào Cho Phải Phép?

Tìm công việc mơ ước