CÔNG TY CỔ PHẦN VNETWORK

X0 - 4.59 Sunrise City North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Quy mô: 25 - 99
Người liên hệ: Ms Thuý

 

Thành lập từ 2013 - VNETWORK là Công ty CNTT chuyên cung cấp các giải pháp về hạ tầng, truyền tải và bảo mật an ninh mạng, là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng và chuyển giao công
nghệ tiên tiến với các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế tại Việt Nam.
Công ty Cổ phần VNETWORK - một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên cung cấp các giải pháp về hạ tầng, truyền tải và bảo mật tại Việt Nam.
Phương châm ươm mầm tài năng trẻ, tạo một môi trường làm việc năng động để các bạn trẻ có thể thoả sức sáng tạo, trải nghiệm và học hỏi