Công ty Tài chính Đất Xanh - Một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Đất Xanh

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
Company size: 100 - 499
Contact person: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

 

Công ty Tài chính Đất Xanh (FINA) là một nền tảng công nghệ cho phép người dùng có thể tìm kiếm, so sánh và lựa chọn chính xác các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của mình bao gồm các khoản vay mua nhà, các gói bảo hiểm hoặc các sản phẩm đầu tư. Chúng tôi giúp người dùng kết nối dễ dàng tới những chuyên gia trong mạng lưới của FINA. Họ là những cố vấn tài chính chuyên nghiệp, giúp đưa ra những tư vấn phù hợp nhất với nhu cầu tài chính của bạn.