Công ty TNHH Học Viện VSE

06, Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Company size: 10 - 24
Contact person: Võ Hoàng Lâm

 

Học Viện VSE (VSE Institute) là tổ chức đầu tiên trên quy mô cả nước nghiên cứu và phát triển những chương trình bổ trợ chuyên biệt cho nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật.