Apply job

Job Information

Job title
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO
Company
Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam
Address
63-67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM
Contact person
Ms Thủy

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression