Apply job

Job Information

Job title
Nhân viên KHO
Company
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN - HUFI _ SSC
Address
140 LÊ TRỌNG TẤN, P. TÂY THẠNH, Q. TÂN PHÚ
Contact person
NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYÊN

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression