Apply job

Job Information

Job title
Nhân Viên Kinh Doanh / Sales - Đồng Nai
Company
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P
Address
10 Đường Số 8, Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Contact person
Nguyễn Thùy Tâm

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression