Apply job

Job Information

Job title
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG
Company
GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Address
Tòa nhà Pico_20 Cộng hòa, Tân Bình
Contact person
Hằng

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression