Apply job

Job Information

Job title
THỰC TẬP SINH KIẾN TRÚC & NỘI THẤT
Company
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT LÀNG VIỆT
Address
127 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình
Contact person
HÀ LÊ THƯỜNG

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression