Apply job

Job Information

Job title
TRỢ LÝ
Company
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI
Address
52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Contact person
Ms Thoại My

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression