Apply job

Job Information

Job title
TRỢ LÝ QUẢN LÝ KHU VỰC
Company
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DNG (ĐIỂM NHẤN GROUP)
Address
84 Nguyễn Háo Vĩnh, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP. HCM
Contact person
Ms. Ngọc Duy

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression