Apply job

Job Information

Job title
Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực (ASM) Miền Bắc
Company
Công Ty CP GreenFeed Việt Nam
Address
Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Contact person
Ms. Uyên

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression