Search job results: 1 jobs

Filter results

 1. Refinements

  chịu áp lực
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 1
 3. Job by industries

  1. Administrative / Clerical 1
  2. Human Resources 1
 4. Job level

  1. Experienced 1
 5. Top companies

  1. Công ty SX và TM Quân Đạt 1
 6. Skill tags

  1. chịu áp lực 1
  2. quản lý sắp xếp 1
 7. Salary range

  1. 500-1000 USD 1