Search job results: 3 jobs

Filter results

 1. Refinements

  chuyên viên phát triển
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 3
  2. Ha Noi 1
  3. Hai Phong 1
 3. Job by industries

  1. Sales / Business Development 3
  2. Food & Beverage (F&B) 2
  3. Retail / Wholesale 2
  4. Insurance 1
  5. Finance / Investment 1
 4. Job level

  1. Experienced 3
 5. Top companies

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING 2
  2. iCare Benefits Vietnam 1
 6. Skill tags

  1. chuyên viên phát triển 3
  2. b2b 1
 7. Salary range

  1. Negotiable 3