Search job results: 2 jobs

Filter results

 1. Refinements

  nhân viên hành chính
 2. Job by locations

  1. Ha Noi 1
  2. Ho Chi Minh 1
  3. Binh Duong 1
 3. Job by industries

  1. Administrative / Clerical 2
  2. Accounting / Auditing / Tax 1
  3. Customer Service 1
  4. Human Resources 1
  5. Recruitment Services 1
 4. Job level

  1. Entry Level 1
  2. Experienced 1
 5. Top companies

  1. Công ty TNHH Okamura Tokyo 1
  2. KOTO Vietnam 1
 6. Skill tags

  1. nhân viên hành chính 2
 7. Salary range

  1. Negotiable 2