Search job results: 1 jobs

Filter results

 1. Refinements

  nhân viên hành chính
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 1
  2. Binh Duong 1
 3. Job by industries

  1. Accounting / Auditing / Tax 1
  2. Administrative / Clerical 1
  3. Human Resources 1
 4. Job level

  1. Experienced 1
 5. Top companies

  1. Công ty TNHH Okamura Tokyo 1
 6. Skill tags

  1. nhân viên hành chính 1
 7. Salary range

  1. Negotiable 1