Kết quả tìm việc: 2 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Đồng Nai Sinh viên/ Thực tập sinh
 2. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Ngân hàng 1
  2. Bán hàng / Kinh doanh 1
  3. Mới tốt nghiệp / Thực tập 1
  4. Tài chính / Đầu tư 1
 3. Cấp bậc

  1. Sinh viên/ Thực tập sinh 2
 4. Công ty hàng đầu

  1. CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE 1
  2. Tuyển dụng HDBank 1
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. Giao tiếp 1
  2. Tin học văn phòng 1
  3. quan hệ khách hàng 1
  4. thực tập sinh 1
 6. Mức lương

  1. 0-500 USD 2