Chuyên Viên Đào Tạo

Công ty TNHH Venesa

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh
 2. Industry: Education /Training
 3. Job level: Experienced
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng Chăm sóc khách hàng, kỹ năng mềm khác phù hợp yêu cầu của Công ty.
 •  Thực hiện việc biên soạn bài giảng và tham gia công tác giảng dạy theo các lớp được phân công phụ trách.
 • Nghiên cứu các tình huống, bộ sản phẩm để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với các dự án mới. 
 • Phối hợp với trưởng phòng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực triển khai hoạt động đào tạo kỹ năng cho các chương trình phát triển nhân sự của Công ty (Chương trình phát triển nhân sự nguồn, Kỹ năng mềm dành cho khối quản lý…)
 • Phối hợp với các bô phận liên quan (Nhân sự, Trung tâm) để tiếp nhận nhân viên mới. Hỗ trợ cùng trung tâm trong việc giám sát và đào tạo nhân viên.
 • Có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng phòng

Một số các công tác khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirement

              * Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chính quy (trong và ngoài nước) trở lên
     * Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

              * Relevant Knowledge/ Expertise

 • Mỹ phẩm
 • Kinh tế
 • Đào tạo, Quản lý nhân sự
      * Các Kỹ Năng/ Skills
 • Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thuyết phục
 • Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch liên quan đến đào tạo
       * Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience
 • Có kinh nghiệm Đào tạo, Nhân sự là một lợi thế
       * Các năng lực cần có/ Required Competencies
 • Trung thực, tự tin, có tinh thần cầu tiến
 • Sáng tạo, Cẩn thận

Required Job Skills

excel