Search job results: 3 jobs

Filter results

 1. Refinements

  CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 3
  2. Binh Duong 2
  3. Dong Nai 1
  4. Can Tho 1
 3. Job by industries

  1. Banking 3
  2. Finance / Investment 3
  3. Law / Legal Services 1
  4. Sales / Business Development 1
 4. Job level

  1. Student / Internship 1
  2. Entry Level 1
  3. Experienced 1
 5. Skill tags

  1. quan hệ khách hàng 2
  2. nhân viên pháp lý 1
  3. nhân viên quan hệ khách hàng 1
  4. thực tập sinh 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 2
  2. 0-500 USD 1