Search job results: 3 jobs

Filter results

 1. Refinements

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOPPION
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 3
 3. Job by industries

  1. Consulting 3
  2. Sales / Business Development 3
  3. Customer Service 2
  4. Education /Training 1
 4. Job level

  1. Experienced 3
 5. Skill tags

  1. khách hàng 2
  2. kỹ năng giao tiếp 2
  3. thuyết phục 2
  4. tư vấn 2
  5. nhân viên tư vấn 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 1
  2. 0-500 USD 2