Search job results: 2 jobs

Filter results

 1. Refinements

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOPPION
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 2
 3. Job by industries

  1. Consulting 2
  2. Sales / Business Development 2
  3. Customer Service 1
  4. Education /Training 1
 4. Job level

  1. Experienced 2
 5. Skill tags

  1. khách hàng 1
  2. kỹ năng giao tiếp 1
  3. nhân viên tư vấn 1
  4. thuyết phục 1
  5. tư vấn 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 1
  2. 0-500 USD 1