Search job results: 1 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Dong Nai CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM
 2. Job by industries

  1. Customer Service 1
  2. Food & Beverage (F&B) 1
  3. Restaurant / Hotel 1
 3. Job level

  1. Student / Internship 1
 4. Skill tags

  1. giao tiếp 1
  2. khách hàng 1
  3. nhà hàng 1
  4. phục vụ 1
  5. tư vấn 1
 5. Salary range

  1. 500-1000 USD 1