Search job results: 2 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Công ty CP Đại Thiên Lộc
 2. Job by locations

  1. Binh Duong 2
 3. Job by industries

  1. Administrative / Clerical 1
  2. Mechanical / Auto / Automotive 1
  3. Human Resources 1
  4. HSE 1
  5. Maintenance 1
 4. Job level

  1. Experienced 2
 5. Skill tags

  1. giám sát 1
  2. nhân viên bảo trì 1
 6. Salary range

  1. 0-500 USD 2