Search job results: 2 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Công ty TNHH TM VÀ DV CHU TÂM TÍN
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 2
 3. Job by industries

  1. Sales / Business Development 2
  2. e-Commerce 1
 4. Job level

  1. Experienced 2
 5. Skill tags

  1. Nhân viên kinh doanh 2
  2. Giao tiếp 1
  3. Sales Staff 1
  4. Sáng tạo 1
 6. Salary range

  1. 0-500 USD 2