Kết quả tìm việc: 6 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập
 2. Tìm việc theo khu vực

  1. Phú Thọ 6
 3. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Xây dựng 5
  2. Hành chính / Thư ký 1
  3. Quản lý điều hành 1
  4. Thu mua / Vật tư 1
 4. Cấp bậc

  1. Nhân viên 6
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. chỉ huy trưởng công trình 1
  2. cán bộ kỹ thuật 1
  3. kỹ sư thiết kế 1
  4. nhân viên kỹ thuật 1
 6. Mức lương

  1. Thỏa thuận 1
  2. 0-500 USD 2
  3. 500-1000 USD 3