Kết quả tìm việc: 11 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập
 2. Tìm việc theo khu vực

  1. Phú Thọ 11
 3. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Xây dựng 7
  2. Kế toán / Kiểm toán 4
  3. Sản xuất / Vận hành sản xuất 2
  4. Hành chính / Thư ký 1
  5. Quản lý chất lượng (QA/QC) 1
 4. Cấp bậc

  1. Nhân viên 7
  2. Trưởng nhóm / Giám sát 4
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. cán bộ kỹ thuật 1
  2. nhân viên kỹ thuật 1
 6. Mức lương

  1. Thỏa thuận 3
  2. 0-500 USD 5
  3. 500-1000 USD 3