[ĐÃ NẴNG] PHÓ PHÒNG MARKETING - TRUYỀN THÔNG

TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGỌC

Recruitment Information

  1. Work location: Da Nang
  2. Industry: Advertising / PR , Marketing
  3. Job level: Manager
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động Truyền thông Marketing tổng thể thường niên (hàng năm) và thường kỳ (tháng, quý) của Tổng công ty và các chi nhánh
- Quản trị hoạt động truyền thông marketing, marketing trực tuyến; Quản lý hệ thống nhận diện, định vị thương hiệu xuyên suốt từ tổng công ty đến các hệ thống đơn vị trực thuộc.
- Nắm bắt, phân tích, đề xuất chính sách phù hợp, liên quan đến hoạt động truyền thông marketing, marketing trực tuyến của Công ty.
- Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing, marketing trực tuyến, thương hiệu của Công ty và các chi nhánh.
- Định hướng bộ phận, tổ chức nhân sự truyền thông marketing và điều hành tổng thể các hoạt động của bộ phận truyền thông marketing thuộc phòng marketing xuyên suốt.
- Xây dựng quy trình tác nghiệp, quy trình nghiệp vụ Truyền thông Marketing (Marketing trực tuyến, PR, sự kiện, thông tin truyền thông, truyền thông thương hiệu …), quy định quản lí bộ phận Truyền thông Marketing theo mô hình hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông marekting tại tổng công ty và hệ thống các đơn vị dòng xe.
- Thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan thông tấn truyền thông.
- Tổ chức đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ Truyền thông Marketing.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing.
- Am hiểu về Bất động sản…
- Kỹ năng tin học, tiếng anh nghe, nói, đọc, viết thành thạo.
- Có khả năng tự nghiên cứu, viết bài và trình bày nội dung logic, mạch lạc, chính xác, khoa học.
- Kỹ năng hoạch định và triển khai kế hoạch truyền thông marketing.
- Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông marketing và kế hoạch.

Required Job Skills

Chuyên viên Truyền thông Chuyên viên Marketing