Fullstack NodeJS Developer

Quesscorp Vietnam

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: IT - Software
  3. Job level: Experienced
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: 20,000,000 - 40,000,000 USD

 

Job description

- Nhiệm vụ của một Lập trình viên Fullstack khi tham gia vào team là:
- Phân tích, xây dựng, triển khai những tính năng mới và bảo trì cho các Platform hiện có của
công ty
- Tham gia phát triển các sản phẩm outsourcing cho các khách hàng là các công ty trong và ngoài
nước
- Tham gia vào các công việc Front End, Backend
- Làm việc chặt chẻ với đồng nghiệp khác để giải quyết những vấn đề về bussiness
- Tìm hiểu các Kỹ thuật mới nhằm tăng hiệu xuất của hệ thống
- Giao tiếp với team Marketing, Sales và Testing để hoàn thiện sản phẩm

Job Requirement

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS, Angular, HTML5, Javascript
- Có kinh nghiệm làm việc với Github, Pull Request, Merge code
- Vững kiến thức về Restful API
- Có kinh nghiệm làm việc với các cloud computing platform như AWS, GCE là một lợi thế lớn
- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Quản lý tốt thời gian và và công việc.
- Sẵn sàng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm của công ty.
- Keywords bắt buộc: NodeJS
- Keywords optional: Fullstack, Web, HTML5, Javascript, AngularJS, ReactJS

Required Job Skills

NodeJS HTML5 JavaScript GitHub AngularJS AngularJS Developer NodeJS Developer

Other Information

Quyền Lợi:

- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
- Lương tháng 13
- 6 tháng review lương một lần
- Một năm 15 ngày phép
- Du lịch nước ngoài hàng năm
- Team building hàng tháng: Buffet, Ăn uống, Karaoke, Xem phim, Outdoor Activity...
- Các quyền lợi khác cho người lao động theo quy định hiện hành