GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & SPA

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Sales / Business Development , Administrative / Clerical , Human Resources
  3. Job level: Director
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

Phụ trách đầu mối tiếp nhận thông tin, chỉ đạo thực hiện trong quan hệ công việc giữa phòng hành chính tổng hợp và các phòng ban khác
-Quản lý chung hoạt động các bộ phận trực thuộc phòng hành chính tổng hợp:
+ Bộ phận Hành Chính Quản Trị;
+ Bộ phận An toàn An ninh;
+ Bộ phận Mua sắm và Quản lý hợp đồng;
- Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các công việc của phòng hành chính tổng hợp định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm với Ban Giám đốc Trung tâm DVNB và Tổng Giám đốc

Job Requirement

- Đại học các chuyên ngành QTKD, Quản trị hành chính, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan

- Hiểu biết tường tận về Quản trị kinh doanh, quản lý hành chính

- Hiểu biết chi tiết Luật doanh nghiệp và các Quy định về kế toán doanh nghiệp

- Hiểu biết tường tận các quy chế, quy định, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc và các văn bản pháp lý liên quan đến nghiệp vụ hành

- Hiểu biết cơ bản các sản phẩm công ty

 

YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực dịch vụ cùng vị trí

 

YÊU CẦU KHÁC

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công

Xác định và giải quyết vấn đề tốt

Vi tính thành thạo

Kỹ năng thuyết trinh; đàm phán; giải quyết vấn đề và ra quyết định

Required Job Skills

giám đốc hành chính nhân sự hành chính tổng hợp quản lý