Giám sát bán hàng - Sales Supervisor

Abbott

Recruitment Information

  1. Work location: Lang Son , ,
  2. Industry: Sales / Business Development , Retail / Wholesale , Household / Personal Care
  3. Job level: Team Leader / Supervisor
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

Báo cáo cho: Quản lý bán hàng Vùng

Địa điểm: Lạng Sơn/ Cao Bằng

Kênh phân phối: Kênh Truyền Thống

NHIM V CHÍNH

Đa bàn làm vic: Theo phân công ca Qun lý

- Lập kế hoạch & phát triển hệ thống hoạt động kinh doanh tại khu vực bán hàng được giao theo định hướng của phòng kinh doanh.

- Lập danh sách khách hàng đúng, sắp xếp tuyến bán hàng chính xác cho salesmen trong khu vực phụ trách

- Nâng cấp và duy trì mối quan hệ chiến lược với điểm bán/khách hàng

- Kiểm tra công nợ của nhân viên bán hàng

- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

- Phân tích hiệu quả kinh doanh trên vốn đầu tư và theo dõi công nợ của NPP

- Giám sát hoạt động của từng nhân viên bán hàng đảm bảo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

- Huấn luyện, hỗ trợ đội ngũ Salesmen đạt chỉ tiêu.

- Xử lý các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh tại khu vực được giao theo thẩm quyền quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty.

Job Requirement

-   Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học: Ưu tiên ngành kinh tế hoặc kinh doanh

-   Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trong đó ít nhất 2 năm làm vị trí giám sát và đạt kết quả cao với đội ngũ khoảng 6 - 8 nhân viên

-   Có khả năng xử lý, thực hiện hoạt động nhằm đạt chỉ tiêu thông qua các kỹ năng giám sát địa bàn, quản lý tuyến bán hàng, họp, giao tiếp, thương thuyết, làm việc nhóm, phục vụ khách hàng.

-   Có khả năng nhận áp lực một cách tích cực, giao chỉ tiêu rõ ràng cho mỗi nhân viên và giúp nhân viên đạt chỉ tiêu

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sữa/ hàng tiêu dùng nhanh