Giám Sát Bếp

CÔNG TY TNHH THAI MARKET

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh
 2. Industry: Customer Service , Restaurant / Hotel , Food & Beverage (F&B)
 3. Job level: Team Leader / Supervisor
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Nấu và trình bày món ăn đúng với yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm cho tiêu chuẩn của các món ăn được chuẩn bị
 • Tuân thủ các yêu cầu VSATTP
 • Duy trì khu vực làm việc được sạch sẽ và có tổ chức
 • Quản lý tài sản và trang thiết bị của nhà hàng, đảm bảo thiết bị hoạt động trong điều kiện tốt
 • Tiếp nhận, đào tạo nhân viên mới
 • Phân công lịch làm việc cho nhân viên
 • Kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của nhân viên, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định theo tiêu chuẩn bếp.
 • Phát hiện và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân viên tiềm năng.
 • Nhận hàng và các mặt hàng thực phẩm theo hướng dẫn lưu trữ
 • Đảm bảo chất lượng hàng hoá nhập đúng theo BTC của hệ thống
 • Giám sát hàng tồn kho, kiểm kê hàng tồn để đảm bảo hàng hoá đầy đủ

Required Job Skills

giám sát bếp nhà hàng quản lý bếp nóng