Search job results: 3 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Nurse
 2. Job by locations

  1. Ha Noi 2
  2. Ho Chi Minh 1
 3. Job level

  1. Experienced 3
 4. Top companies

  1. SHR Việt nam 2
  2. Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam – CASUMINA 1
 5. Skill tags

  1. Kỹ năng sơ cứu 1
  2. y tá 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 1
  2. 0-500 USD 2