Kế Toán

SGC

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: IT - Software
  3. Job level: Entry Level
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: 6 - 9 tr.VND

 

Job description

Tuyển kế toán tổng hợp

Biết báo cáo thuế

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Anh văn đọc hiểu

Trình độ Cao đẳng hoặc trung cấp

Thu nhập: 6.000.000 - 9.000.000